2019-11-22

JŪSŲ ELEKTRONINIS BANKAS

1.
Saugus prisijungimas
2.
Sistemos sertifikato tikrinimas
3.
Atpažinimo duomenų saugumas ir veiksmai, praradus atpažinimo duomenis
4.
Papildomos saugumo priemonės

AB „Mano bankas" elektroninių paslaugų naudotojų atmintinė

 1. 1.Saugus prisijungimas ir naudojimasis AB „Mano bankas" elektroninių paslaugų sistema

  1. 1.1. Norėdamas naudotis AB „Mano bankas" elektroninėmis paslaugomis, AB „Mano bankas" Narys ar Naudotojas (toliau – Naudotojas) turi sudaryti Elektroninių paslaugų sutartį ir gauti AB „Mano bankas" suteikiamus atpažinimo duomenis. Naudotojas taip pat privalo turėti kvalifikuotą mobilų parašą ir kompiuterį su prieiga prie interneto.

  2. 1.2. Naudotojai AB „Mano bankas" elektroninėmis paslaugomis gali naudotis prisijungę prie AB „Mano bankas" elektroninių paslaugų sistemos Internetu adresu https://mano.bank

  3. 1.3. Prisijungimui prie elektroninių paslaugų tinklalapio rekomenduojama naudotis apsaugotais kompiuteriais, patartina vengti prisijungti prie AB „Mano bankas" elektroninių paslaugų tinklapio naudojantis svetimais ar viešose vietose prieinamais kompiuteriais ir naudojantis viešais interneto tinklais. Tokiuose kompiuteriuose ar tinkluose gali būti neužtikrinama tinkama apsauga, t. y. gali būti įdiegta kenkėjiška programinė įranga, be Naudotojo žinios perimanti įvedamus duomenis.

  4. 1.4. Baigę darbą ar net trumpam pasitraukdami nuo kompiuterio būtinai atsijunkite nuo elektroninių paslaugų tinklalapio (spauskite „Atsijungti“ o ne „X“ viršutiniame naršyklės dešiniajame kampe) ir užverkite interneto naršyklės langą.

 2. 2.AB „Mano bankas" elektroninių paslaugų sistemos sertifikato tikrinimas

  1. 2.1. Prieš pradėdamas naudotis elektroninėmis paslaugomis kiekvienas Naudotojas turi įsitikinti, kad tikrai jungiasi tinkamu adresu. Sąsaja turi būti koduota, t. y., adresas turi prasidėti raidėmis https:// Naršyklės adreso lange turi būti matoma spynelės piktograma –sertifikato ženklas (vieta priklauso nuo naudojamos naršyklės).

  2. 2.2. Jei prisijungimo lange nematote adreso žaliame fone ar žaliomis raidėmis arba jei lange atsiranda informacija, kad yra problemų su tinklalapio saugumo sertifikatu, nutraukite darbą ir jokiu būdu nesijunkite prie elektroninių paslaugų sistemos.

  3. 2.3. Norėdami įsitikinti, ar tikrai jungiatės prie AB „Mano bankas" elektroninių paslaugų sistemos, patikrinkite „sertifikato galiojimą“.

   1. 2.3.1. Naršyklės lange adreso eilutėje paspauskite spynelės piktogramą.

   2. 2.3.2. Pasirinkę viršuje esantį skirtuką Certification Path, įsitikinkite, kad sertifikatas tikras, t. y. turite matyti tokią informaciją „sertifikatas galiojantis“.

   3. 2.3.3. Jei pateiktas tekstas skiriasi, jokiu būdu neįvedinėkite Atpažinimo duomenų ir nebandykite prisijunkti prie elektroninių paslaugų tinklalapio, gali būti, kad tinklalapis nėra saugus. Nutraukite darbą ir nedelsdami susisiekite su AB „Mano bankas" darbuotojais tel. (8~5) 240 9389. AB „Mano bankas" nedarbo metu prašome kreiptis elektroniniu paštu hello@mano.bank.

 3. 3.AB „Mano bankas" atpažinimo duomenų saugumas ir veiksmai, praradus atpažinimo duomenis

  1. 3.1. Naudotojai turi saugoti AB „Mano bankas" jiems suteiktus Atpažinimo duomenis. Už Atpažinimo duomenų saugumą atsakingi patys Naudotojai, todėl imkitės visų reikiamų saugumo priemonių:

   1. 3.1.1. Neatskleiskite pašaliniams asmenims savo Naudotojo Atpažinimo duomenų ir kitų slaptažodžių. Niekuomet ir niekam nesiųskite šių duomenų elektroniniu paštu;

   2. 3.1.2. Nerašykite savo Atpažinimo duomenų ant lapelių, nepalikite vietose, kur galėtų pamatyti kiti asmenys.

  2. 3.2. Praradę Atpažinimo duomenis/priemones nedelsiant informuokite apie tai AB „Mano bankas" darbuotojus tel. (8~5) 240 9389. Jei šių priemonių praradimas susijęs su trečiųjų asmenų neteisėtais veiksmais, nedelsiant apie tai praneškite teisėsaugos institucijoms. AB „Mano bankas" nedarbo metu prašome kreiptis elektroniniu paštu hello@mano.bank.

 4. 4.Papildomos saugumo priemonės naudojantis AB „Mano bankas" elektroninėmis paslaugomis

  1. 4.1. Rekomenduojama periodiškai patikrinti savo kompiuterio saugumą:

   1. 4.1.1. Nuolat atnaujinkite operacinę sistemą ir naršyklę, kad būtų išvengta saugumo klaidų;

   2. 4.1.2. Naudokite patikimą antivirusinę programinę įrangą ir nuolat atnaujinkite ją bei virusų duomenų bazes;

   3. 4.1.3. Naudokite ugniasienes (angl. firewall), programas, veikiančias prieš šnipinėjančias programas (angl. anti-spyware).

  2. 4.2. Gavę laišką ar sulaukę skambučio iš asmens, prisistatančio AB „Mano bankas" darbuotoju ir sulaukę prašymo įvesti savo Atpažinimo duomenis į nuoroda atsiųstą tinklapį ar pasakyti juos AB „Mano bankas" darbuotojui telefonu, būkite budrūs ir neatskleiskite reikalaujamų duomenų:

   1. 4.2.1 Niekada nespauskite jokių nuorodų, atsiųstų asmenų, prisistatančių AB „Mano bankas" darbuotojais ir neįvedinėkite jokios informacijos tokiuose tinklalapiuose net jei jie atrodo kaip tikras AB „Mano bankas" elektroninių paslaugų tinklalapis;

   2. 4.2.2 Neatverkite įtartiname elektroniniame laiške esančių nuorodų ar pridėtų bylų ir neatsakykite į jį;

   3. 4.2.3 Atsiminkite, kad AB „Mano bankas" niekada nesiunčia Naudotojams elektroninių laiškų ir neprašo įvesti slaptų Atpažinimo duomenų į nuoroda atsiųstą tinklapį ar atskleisti juos telefonu;

   4. 4.2.4 Slaptų Atpažinimo duomenų negalima atskleisti niekam, net jei mėgintų bauginti ar žadėtų dosnų atlygį už Atpažinimo duomenų atskleidimą;

  3. 4.3 Apie įtartinus elektroninius laiškus ar skambučius, kuomet prašoma ar reikalaujama atskleisti Atpažinimo duomenis nedelsdami informuokite AB „Mano bankas" darbuotojus tel. (8~5) 240 9389. AB „Mano bankas" nedarbo metu prašome kreiptis elektroniniu paštu hello@mano.bank.

© AB „Mano bankas"
Informacija vartotojams tel. +360 5 240 9389, e. paštu hello@mano.bank